هشتمین جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهربندرکوهستک با حضور ریاست آبفای شهرستان

فرا رسیدن سال تحصیلی جدید بر همه علم آموزان مبارک
۱۳۹۹-۰۶-۱۵
۲۶شهریور ماه روز ملی اورژانس و فوریت های پزشکی
۱۳۹۹-۰۶-۲۵

هشتمین جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهربندرکوهستک با حضور ریاست آبفای شهرستان، اعضای کمیسیون ، مسئول فنی شهرداری و نماینده مخابرات شهرستان با محوریت توسعه ،تعمیر و اصلاح شبکه آبرسانی شهربندر کوهستک برگزار گردید.