شهردار و شورای شهر

 

[ معرفی اعضای شورای شهر بندر کوهستک ]

مسعود رئیسی

متولد: 1362
مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
سمت: رئيس شورا

وحيد تركمانی

متولد: 1362
مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری
سمت: نايب رئيس شورا

محمد ملاحی

متولد: 1363
مدرک تحصیلی: کاردانی فوریت‌های پزشکی
سمت: منشی

خالد رئیسی

متولد: 1366
مدرک تحصیلی: کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی
سمت: منشی

حسین سنگری کوهستکی

متولد: 1352
مدرک تحصیلی: کاردانی امور اداری
سمت: خزانه دار